Съвременна диагностика и биомедицина

Алтернативните методи в медицината сочат за най-добри ирисовата диагностика. Разпознаване на множество болести, според сменящите се цветове на ириса. Този метод е открит още в Индия преди 3000 д. пр. н. е. В Китай също бил широко използван.

 

Магия в ирисовата диагностика – ирисовата диагностика е един от най-безвредните, безопасни и безболезнени начини за разчитане на различните заболявания в човешкото тяло. Този метод дава възможност да бъдат разкрити не само съществуващи болести, но и предстоящи такива, генетични предразположения и др. Той се използва успешно дори при децата.

 

Школи за ирисова диагностика – съществуват множество школи за различните карти на окото. Диагностицирането може да бъде експресно, без никакви апарати и констатиране на промените. Тези неща се изразяват и, чрез промените на самата строма – ирис, око, цвят, елементи. Когато бъдат установени нарушенията в ирисовата картина се задават въпроси на самия пациент, прави се и обстоен преглед на конвенционалните медицински специалисти. Експресна ирисова диагностика се поставя бързо и може да замести успешно до 6 други медицински изследвания над органи и системи.

 

Стандартна диагностика на ириса се прави, чрез биомикроскоп – това е цифрова камера, която заснема дясното и лявото око, изображенията и всичко това се показва на компютърния екран. След поставяне на диагностиката се предлагат различни естествени методи на лечение – апитерапия, фитотерапия, хомеопатия, нутритерапия.

 

Какво представлява хомеопатията – това е наука, която се заражда в Тибет и Китай. Тя е практикувана и преподавана в множество школи. Разликата в нея, сравнена с други видове лечения се състои в концентрацията на използваните различни препарати.

 

Какво е цветотерапия – тя се заражда в Китай. Там се намира и една от най-старите и известни школи. Тя залага на аспекта в цветовете. Така например при кървяща рана не се носи червено облекло, използва се синьо, което неутрализира болката; жълтия цвят е на светлината и се препоръчва срещу депресии и хронични болести и т.н. Днес съвременната цветотерапия помага, чрез модерни техники, при които не е нужно пациента да съобразява облеклото си. Единственото, което се изисква е определен курс на лечение.

Същност и специфика на биомедицината

Биомедицината е нова област на науката, която се прилагат принципите на естествени науки. С изключително значение са тези по биология, за да бъде разследван проблемът в клиничната медицина.

Биомедицината е известна още като теоретично лекарство. Тя представлява секция от лекарства, която изучава нещата от теоретична гледна позиция на тялото на човек, неговата структура и функция в нормални и патологични състояния, методи на диагностика, корекции и лечение.

Биомедицината включва натрупани данни и изследвания в по-голяма или по-малка степен, обща медицина, ветеринарна медицина, стоматология и основните биологични науки, като химия, биологично химия, биология, гистология, генетика, ембриология, анатомия, физиология, патология, биомедицински инжинеринг, зоология, ботаника и микробиология.
Като правило, не засяга практиката на биомедицински лекарството в такава степен, че е заета от теорията и изследвания в медицината. Резултати на биомедицината правят възможна появата на нови наркотици, индуцирани полурипотентни стволови клетки за клетъчна терапия, по-дълбоко разбиране на молекулярните механизми, лежащи в основата на болестта. По този начин се създава основа за всички медицински приложения, диагностика и лечение.

Най-развитите сектори на биомедицината са: те технологии и нейните приложения под формата на терапевтично клониране; биомеханика и нейните приложения под формата на биомеханиката на човека, клинични биомеханика, биомеханика на спорта и биоматериали.

Образованието в биомедицината представлява програма за образование, които са на разположение в повечето медицински факултети в света. Най-често те са, с цел обучение на специалисти с водеща позиция в медицински изследвания. Първият факултет по биомедицина е създаден в Съветския съюз, отговарящ за обучението на специалисти в областта на биомедицината е ICF – Медицински Факултет по биология Московския държавен медицински институт. Той предоставя образование, което е фокусирано върху биологията на човека и основните науки за това как да се прилагат тези знания към медицинската и клинична среда. Придобиването на знания по програмата включва доставка на изпити за степен магистър по медицина и може да варира по обхват и дълбочина на изследване в различните страни и/или в различни отдели. Обикновено, човек, който е завършил такава програма, или активна в областта на биомедицината е наричан „vrachom“, което означава изследовател или био лекар.